HOTLINE
0254.385.6226

Hệ giáo ống BS1139 EN74

ỐNG GIÀN GIÁO (Scaffolding Pipe)     

 1. Đường kính phi (Out Diameter): 48.3mm - 48.6mm
 2. Độ dày (Thickness): 3.2mm
 3. Chiều dài (Length): 6m
 4. Kích thước thông dụng : 48.3x3.2x6000mm
 5. Bề mặt: Mạ kẽm hoặc nhúng kẽm nóng
 6. Tiêu chuẩn (Standard): BS1139
 7. Xuất xứ: Trung Quốc  
 8. Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139.

ỐNG GIÀN GIÁO (Scaffolding Pipe)     

 1. Đường kính phi (Out Diameter): 48.3mm - 48.6mm
 2. Độ dày (Thickness): 3.2mm
 3. Chiều dài (Length): 6m
 4. Kích thước thông dụng : 48.3x3.2x6000mm
 5. Bề mặt: Mạ kẽm hoặc nhúng kẽm nóng
 6. Tiêu chuẩn (Standard): BS1139
 7. Xuất xứ: Trung Quốc  
 8. Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139.

ỐNG GIÀN GIÁO (Scaffolding Pipe)           

 1. Đường kính phi (Out Diameter): 48.3mm - 48.6mm
 2. Độ dày (Thickness): 3.2mm
 3. Chiều dài (Length): 6m
 4. Kích thước thông dụng : 48.3x3.2x6000mm
 5. Bề mặt: Mạ kẽm hoặc nhúng kẽm nóng
 6. Tiêu chuẩn (Standard): BS1139
 7. Xuất xứ: Trung Quốc  
 8. Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139.