HOTLINE
0254.385.6226

Sơ đồ tổ chức

I. PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ


 • Tham mưu, giúp việc cho giám đốc công ty và tổ chức thực hiện các việc trong lĩnh vực tổ chức lao động, quản lý và bố trí nhân lực, bảo hộ lao động, chế độ chính sách, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, bảo vệ quân sự theo luật và quy chế công ty.
 • Kiểm tra , đôn đốc các bộ phận trong công ty thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế công ty.
 • Làm đầu mối liên lạc cho mọi thông tin của giám đốc công ty.

 

II. PHÒNG THƯƠNG MẠI


 • Tham mưu cho Giám Đốc trong lĩnh vực thương mại, lập các kế hoạch kinh doanh và triển khai thực hiện phân tích khách hàng và kênh tiêu thụ, tìm hiểu thị trường và các đơn vị cạnh tranh.
 • Quản lý chi phí vật tư, nhiên nguyên vật liệu, quản lý doanh thu, công nợ khách hàng.
 • Soạn thảo hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua bán, làm thủ tục ký kết các hợp đồng mua bán, vay vốn, góp vốn. Quản lý, lưu trữ hợp đồng, hồ sơ chứng từ liên quan.
 • Marketing và chăm sóc khách hàng, xây dựng hình ảnh công ty.

 

III. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN


 • Tham mưu cho lãnh đạo về công tác nghiệp vụ tài chính kế toán và quản lý các nguồn vốn của công ty. Đồng thời lập và quản lý các thủ tục chứng từ về công tác tài chính kế toán của nhà nước.
 • Tổ chức ghi chép tính toán đầy đủ và phản ánh chính xác, kịp thời toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh. Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch chi tiêu tài chính để trình Giám Đốc phê duyệt, triểm khai và thực hiện.
 • Theo dõi và sử dụng vốn có hiệu quả. Quản lý các quỹ tiền lương, quỹ khen thưởng, quỹ dự phòng. Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước, kiểm kê các tài sản của công ty và lập báo cáo quyết toán.

 

IV. PHÒNG KỸ THUẬT DỰ ÁN


 • Tham mưu cho Giám đốc về quản lý và giám sát kỹ thuật, chất lượng, vật tư, thiết bị. đảm bảo đúng quy định, chất lượng và hiệu quả của công tác tham mưu.
 • Đảm bảo công tác quản lý an toàn, lao động, vệ sinh môi trường tại các dự án. Soát xét, lập, trình duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công kiểm định chất lượng thi công, chất lượng công trình, duyệt hồ sơ hoàn công công trình.
 • Bảo đảm tuân thủ theo quy định của Công ty và pháp luật của Nhà nước trong quá trình thực hiện công việc, thường xuyên báo cáo Giám đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo quản, lưu trữ, quản lý hồ sơ tài liệu, …thuộc công việc của phòng theo đúng quy định.

 

V. PHÒNG VẬT TƯ - GIAO NHẬN


 • Tham mưu cho Giám Đốc về quản lý công tác tổng hợp, đề xuất mua vật tư phục vụ công tác thi công xây lắp kịp thời theo tiến độ.
 • Đảm bảo chất lượng vật tư theo hồ sơ thiết kế do ban điều hành thi công đề nghị được Giám Đốc phê duyệt, đảm bảo nguyên tắc về chứng từ khi mua vật tư theo quy định của công ty.
 • Quản lý toàn bộ vật tư, hàng hoá luân chuyển qua công ty, thực hiện quy trình xuất nhập vật tư, chủ trì trong việc lập kế hoạch vật tư , thiết bị phục vụ công tác vận hành và bảo trì trong toàn công ty. Hàng tháng kiểm kê, đối chiếu số liệu tồn kho với thủ kho, bộ phận sản xuất và các bộ phận có liên quan.

 

VI. XƯỞNG SẢN XUẤT


 • Tham mưu cho Giám đốc về lĩnh vực quản lý ,điều vận thiết bị xe, máy, tu bổ, sửa chữa, thiết bị, quản lý nguyên nhiên vật liệu chống lãng phí, thất thoát. Gia công, chế tạo cơ khí.
 • Tổ chức quản lý thiết bị, vật tư, máy móc thi công theo hệ thống từ công ty đến phân xưởng và người trực tiếp điều khiển phương tiện. Điều hành hợp lý thiết bị cho các bộ phận xin thiết bị để sử dụng. Tổng hợp, báo cáo số lượng, chất lượng thiết bị thi công cần phải tu bổ, sửa chữa trong toàn công ty.
 • Gia công cơ khí hay chế tạo cơ khí thường dựa trên các bản vẻ kỹ thuật để tạo ra các sản phẩm có độ chính xác cao.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Công nghiệp Toàn Thịnh chuyên nhận thi công dự án, các công trình xây dựng nhà thép, nhận chế tạo cơ khí, gia công cơ khí chính xác, sản xuất chế tạo tấm sàn Grating, các linh kiện thiết bị máy công nghiệp nông nghiệp, thiết bị trao đổi nhiệt, thiết bị chịu lực, bể chứa, bồn chịu áp lực, khung nhà thép tiền chế.