HOTLINE
0254.385.6226

Vật tư giàn giáo

KHÓA CỐ ĐỊNH (Double Coupler) BS1139:

Dùng trong lắp dựng giàn giáo, thích hợp dùng liên kết cố định 2 đoạn ống thép có đường kính ngoài F48.3 mm

 1. Kích thước (Dimensions): 48.3*48.3mm 
 2. Chất liệu: Thép carbon Q235
 3. Bề mặt (Surface treatment): Mạ kẽm
 4. Trọng lượng (Weight): 1.05 Kg
 5. Xuất xứ (place of origin): Trung Quốc
 6. Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139 Standard

CÙM XOAY (Swivel coupler) BS1139

Đặc tính kỹ thuật (Specifications):

 1. Kích thước (Dimensions):48.3*48.3mm
 2. Chất liệu (Material): Thép carbon Q235
 3. Trọng lượng (Weight): 1.25kg 
 4. Tiêu chuẩn (Standard): BS1139
 5. Bề mặt (Surface treatment): Mạ kẽm
 6. Xuất xứ (place of origin): Trung Quốc
 7. Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139 Standard

KẸP DẦM (Girder Coupler) BS1139

Dùng trong lắp dựng giàn giáo có ống thép đường kính ngoài F48.3 mm với dầm

 1. Chất liệu (Material): Thép carbon Q235
 2. Kích thước (Dimensions): 48.3*48.3mm 
 3. Trọng lượng (Weight): 1.58kg 
 4. Bề mặt (Surface treatment): Mạ kẽm hoặc nhúng kẽm nóng
 5. Xuất xứ (place of origin): Trung Quốc
 6. Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139 Standard

KẸP MÁ (PUTLOG) BS1139

Dùng trong lắp dựng giàn giáo, thích hợp dùng liên kết 2 đoạn ống thép có đường kính ngoài F48.3 mm

 1. Kích thước (Dimensions): 48.3*48.3mm 
 2. Chất liệu (Material): Gang mạ kẽm
 3. Trọng lượng (Weight): 0.65kg +/-0.05
 4. Bề mặt (Surface treatment): Mạ kẽm hoặc nhúng kẽm nóng
 5. Xuất xứ (place of origin): Trung Quốc
 6. Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139 Standard
 

CÙM ỐNG NỐI (Sleeve Coupler) BS1139

Dùng trong lắp dựng giàn giáo, thích hợp dùng liên kết cố định 2 đoạn ống thép có đường kính F48.3 mm

 1. Trọng lượng (Weight): 1.14kg +/-0.05
 2. Chất liệu (Material): Thép carbon Q235
 3. Bề mặt (Surface treatment): Mạ kẽm hoặc nhúng kẽm nóng
 4. Xuất xứ (place of origin): Trung Quốc
 5. Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139 Standard

ỐNG GIÀN GIÁO (Scaffolding Pipe)

 1. Đường kính phi (Out Diameter): 48.3mm - 48.6mm
 2. Độ dày (Thickness): 3.2mm
 3. Chiều dài (Length): 6m
 4. Kích thước thông dụng : 48.3x3.2x6000mm
 5. Bề mặt: Mạ kẽm hoặc nhúng kẽm nóng
 6. Tiêu chuẩn (Standard): BS1139
 7. Xuất xứ: Trung Quốc  
 8. Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139.

TẤM LÓT SÀN (MÂM GIÁO) 

(Scaffolding Steel Board)

 1. Chất liệu: Thép carbon Q235
 2. Bề mặt: Mạ kẽm hoặc nhúng kẽm nóng.
 3. Chiều dài: 1m, 2m, 2.5m, 3m
 4. Chiều rộng: 250mm
 5. Chiều dày: 1.2mm
 6. Kích thước thông dụng : 250x40x1.2x2500mm
 7. Xuất xứ: Trung Quốc
 8. Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139.

KHÓA CỐ ĐỊNH (Double Coupler) BS1139:

Dùng trong lắp dựng giàn giáo, thích hợp dùng liên kết cố định 2 đoạn ống thép có đường kính ngoài F48.3 mm

 1. Kích thước (Dimensions): 48.3*48.3mm 
 2. Chất liệu: Thép carbon Q235
 3. Bề mặt (Surface treatment): Mạ kẽm
 4. Trọng lượng (Weight): 1.05 Kg
 5. Xuất xứ (place of origin): Trung Quốc
 6. Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139 Standard

CÙM XOAY (Swivel coupler) BS1139

Đặc tính kỹ thuật (Specifications):

 1. Kích thước (Dimensions):48.3*48.3mm
 2. Chất liệu (Material): Thép carbon Q235
 3. Trọng lượng (Weight): 1.25kg 
 4. Tiêu chuẩn (Standard): BS1139
 5. Bề mặt (Surface treatment): Mạ kẽm
 6. Xuất xứ (place of origin): Trung Quốc
 7. Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139 Standard

KẸP DẦM (Girder Coupler) BS1139

Dùng trong lắp dựng giàn giáo có ống thép đường kính ngoài F48.3 mm với dầm

 1. Chất liệu (Material): Thép carbon Q235
 2. Kích thước (Dimensions): 48.3*48.3mm 
 3. Trọng lượng (Weight): 1.58kg 
 4. Bề mặt (Surface treatment): Mạ kẽm hoặc nhúng kẽm nóng
 5. Xuất xứ (place of origin): Trung Quốc
 6. Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139 Standard

KẸP MÁ (PUTLOG) BS1139

Dùng trong lắp dựng giàn giáo, thích hợp dùng liên kết 2 đoạn ống thép có đường kính ngoài F48.3 mm

 1. Kích thước (Dimensions): 48.3*48.3mm 
 2. Chất liệu (Material): Gang mạ kẽm
 3. Trọng lượng (Weight): 0.65kg +/-0.05
 4. Bề mặt (Surface treatment): Mạ kẽm hoặc nhúng kẽm nóng
 5. Xuất xứ (place of origin): Trung Quốc
 6. Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139 Standard

CÙM ỐNG NỐI (Sleeve Coupler) BS1139

Dùng trong lắp dựng giàn giáo, thích hợp dùng liên kết cố định 2 đoạn ống thép có đường kính F48.3 mm

 1. Trọng lượng (Weight): 1.14kg +/-0.05
 2. Chất liệu (Material): Thép carbon Q235
 3. Bề mặt (Surface treatment): Mạ kẽm hoặc nhúng kẽm nóng
 4. Xuất xứ (place of origin): Trung Quốc
 5. Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139 Standard

ỐNG GIÀN GIÁO (Scaffolding Pipe)           

 1. Đường kính phi (Out Diameter): 48.3mm - 48.6mm
 2. Độ dày (Thickness): 3.2mm
 3. Chiều dài (Length): 6m
 4. Kích thước thông dụng : 48.3x3.2x6000mm
 5. Bề mặt: Mạ kẽm hoặc nhúng kẽm nóng
 6. Tiêu chuẩn (Standard): BS1139
 7. Xuất xứ: Trung Quốc  
 8. Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139.

TẤM LÓT SÀN (MÂM GIÁO) (Scaffolding Steel Board)

 1. Chất liệu: Thép carbon Q235
 2. Bề mặt: Mạ kẽm hoặc nhúng kẽm nóng.
 3. Chiều dài: 1m, 2m, 2.5m, 3m
 4. Chiều rộng: 250mm
 5. Chiều dày: 1.2mm
 6. Kích thước thông dụng : 250x40x1.2x2500mm
 7. Xuất xứ: Trung Quốc
 8. Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139.

KHÓA CỐ ĐỊNH (Double Coupler) BS1139:

Dùng trong lắp dựng giàn giáo, thích hợp dùng liên kết cố định 2 đoạn ống thép có đường kính ngoài F48.3 mm

 1. Kích thước (Dimensions): 48.3*48.3mm 
 2. Chất liệu: Thép carbon Q235
 3. Bề mặt (Surface treatment): Mạ kẽm
 4. Trọng lượng (Weight): 1.05 Kg
 5. Xuất xứ (place of origin): Trung Quốc
 6. Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139 Standard

 

CÙM XOAY (Swivel coupler) BS1139

Đặc tính kỹ thuật (Specifications):

 1. Kích thước (Dimensions):48.3*48.3mm
 2. Chất liệu (Material): Thép carbon Q235
 3. Trọng lượng (Weight): 1.25kg 
 4. Tiêu chuẩn (Standard): BS1139
 5. Bề mặt (Surface treatment): Mạ kẽm
 6. Xuất xứ (place of origin): Trung Quốc
 7. Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139 Standard

 

KẸP DẦM (Girder Coupler) BS1139

Dùng trong lắp dựng giàn giáo có ống thép đường kính ngoài F48.3 mm với dầm

 1. Chất liệu (Material): Thép carbon Q235
 2. Kích thước (Dimensions): 48.3*48.3mm 
 3. Trọng lượng (Weight): 1.58kg 
 4. Bề mặt (Surface treatment): Mạ kẽm hoặc nhúng kẽm nóng
 5. Xuất xứ (place of origin): Trung Quốc
 6. Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139 Standard

 

KẸP MÁ (PUTLOG) BS1139

Dùng trong lắp dựng giàn giáo, thích hợp dùng liên kết 2 đoạn ống thép có đường kính ngoài F48.3 mm

 1. Kích thước (Dimensions): 48.3*48.3mm 
 2. Chất liệu (Material): Gang mạ kẽm
 3. Trọng lượng (Weight): 0.65kg +/-0.05
 4. Bề mặt (Surface treatment): Mạ kẽm hoặc nhúng kẽm nóng
 5. Xuất xứ (place of origin): Trung Quốc
 6. Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139 Standard

 

CÙM ỐNG NỐI (Sleeve Coupler) BS1139

Dùng trong lắp dựng giàn giáo, thích hợp dùng liên kết cố định 2 đoạn ống thép có đường kính F48.3 mm

 1. Trọng lượng (Weight): 1.14kg +/-0.05
 2. Chất liệu (Material): Thép carbon Q235
 3. Bề mặt (Surface treatment): Mạ kẽm hoặc nhúng kẽm nóng
 4. Xuất xứ (place of origin): Trung Quốc
 5. Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139 Standard

 

ỐNG GIÀN GIÁO (Scaffolding Pipe)           

 1. Đường kính phi (Out Diameter): 48.3mm - 48.6mm
 2. Độ dày (Thickness): 3.2mm
 3. Chiều dài (Length): 6m
 4. Kích thước thông dụng : 48.3x3.2x6000mm
 5. Bề mặt: Mạ kẽm hoặc nhúng kẽm nóng
 6. Tiêu chuẩn (Standard): BS1139
 7. Xuất xứ: Trung Quốc  
 8. Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139.

 

TẤM LÓT SÀN (MÂM GIÁO) (Scaffolding Steel Board)

 1. Chất liệu: Thép carbon Q235
 2. Bề mặt: Mạ kẽm hoặc nhúng kẽm nóng.
 3. Chiều dài: 1m, 2m, 2.5m, 3m
 4. Chiều rộng: 250mm
 5. Chiều dày: 1.2mm
 6. Kích thước thông dụng : 250x40x1.2x2500mm
 7. Xuất xứ: Trung Quốc
 8. Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139.