HOTLINE
0254.385.6226

Dầu thủy lực

Chuyên cung cấp dầu nhớt chính hãng các loại

Xuất xứ: Exxon Mobil – Singapore.

Chứng chỉ: CO, CQ.

Dầu nhớt công nghiệp, dầu thủy lực, dầu động cơ, dầu máy nén khí, dầu bánh răng, dầu tuần hoàn, dầu cắt gọt, dầu tôi kim loại, dầu chống rỉ, dầu truyền nhiệt, dầu hộp số, dầu tua-bin, dầu tẩy rửa, dầu nhớt lạnh, dầu khe trượt, dầu truyền động, dầu trục quay, dầu trợ lực tay lái, dầu máy chân không, mỡ bò, mỡ bôi trơn. Với các dòng sản phẩm dầu nhớt Mobil sau:

Dầu thủy lực Mobil DTE

 • Mobil DTE 10 Excel 15,32,46,68…
 • Mobil DTE 24, 25, 26
 • Mobil Nuto H 100

Dầu nhớt my nén khí Mobil

 • Mobil Rarus SHC
 • Mobil Rarus 
 • Mobil Glygoyle 

Dầu nhớt Bánh răng Mobil

 • Mobil SHC 626, 629,630,632…
 • Mobil Gear XP 68, 100,150…
 • Mobil Gear XP 320, 460

Dầu nhớt máy nén lạnh Mobil

 • Mobil Eal Arctic
 • Mobil Gargoyle Arctic

Dầu nhớt truyền nhiệt Mobil

 • Mobil Therm 603, 605

Dầu nhớt Động Cơ Mobil

 • MobilGard 1 SHC
 • MobilGard SHC
 • Mobil Delvac 

Dầu nhớt tuần hoàn mobil

 • Mobil DTE Oil Light  
 • Mobil DTE Oil Medium 
 • Mobil DTE Oil Heavy Medium
 • Mobil DTE Oil Heavy
 • Mobil Vacuoline 528, 533

Chuyên cung cấp dầu nhớt chính hãng các loại

Xuất xứ: Exxon Mobil – Singapore.

Chứng chỉ: CO, CQ.

Dầu nhớt công nghiệp, dầu thủy lực, dầu động cơ, dầu máy nén khí, dầu bánh răng, dầu tuần hoàn, dầu cắt gọt, dầu tôi kim loại, dầu chống rỉ, dầu truyền nhiệt, dầu hộp số, dầu tua-bin, dầu tẩy rửa, dầu nhớt lạnh, dầu khe trượt, dầu truyền động, dầu trục quay, dầu trợ lực tay lái, dầu máy chân không, mỡ bò, mỡ bôi trơn. Với các dòng sản phẩm dầu nhớt Mobil sau:

Dầu thủy lực Mobil DTE

 • Mobil DTE 10 Excel 15,32,46,68…
 • Mobil DTE 24, 25, 26
 • Mobil Nuto H 100

Dầu nhớt my nén khí Mobil

 • Mobil Rarus SHC
 • Mobil Rarus 
 • Mobil Glygoyle 

Dầu nhớt Bánh răng Mobil

 • Mobil SHC 626, 629,630,632…
 • Mobil Gear XP 68, 100,150…
 • Mobil Gear XP 320, 460

Dầu nhớt máy nén lạnh Mobil

 • Mobil Eal Arctic
 • Mobil Gargoyle Arctic

Dầu nhớt truyền nhiệt Mobil

 • Mobil Therm 603, 605

Dầu nhớt Động Cơ Mobil

 • MobilGard 1 SHC
 • MobilGard SHC
 • Mobil Delvac 

Dầu nhớt tuần hoàn mobil

 • Mobil DTE Oil Light  
 • Mobil DTE Oil Medium 
 • Mobil DTE Oil Heavy Medium
 • Mobil DTE Oil Heavy
 • Mobil Vacuoline 528, 533

Chuyên cung cấp dầu nhớt chính hãng các loại

Xuất xứ: Exxon Mobil – Singapore.

Chứng chỉ: CO, CQ.

Dầu nhớt công nghiệp, dầu thủy lực, dầu động cơ, dầu máy nén khí, dầu bánh răng, dầu tuần hoàn, dầu cắt gọt, dầu tôi kim loại, dầu chống rỉ, dầu truyền nhiệt, dầu hộp số, dầu tua-bin, dầu tẩy rửa, dầu nhớt lạnh, dầu khe trượt, dầu truyền động, dầu trục quay, dầu trợ lực tay lái, dầu máy chân không, mỡ bò, mỡ bôi trơn. Với các dòng sản phẩm dầu nhớt Mobil sau:

Dầu thủy lực Mobil DTE

 • Mobil DTE 10 Excel 15,32,46,68…
 • Mobil DTE 24, 25, 26
 • Mobil Nuto H 100

Dầu nhớt my nén khí Mobil

 • Mobil Rarus SHC
 • Mobil Rarus 
 • Mobil Glygoyle 

Dầu nhớt Bánh răng Mobil

 • Mobil SHC 626, 629,630,632…
 • Mobil Gear XP 68, 100,150…
 • Mobil Gear XP 320, 460

Dầu nhớt máy nén lạnh Mobil

 • Mobil Eal Arctic
 • Mobil Gargoyle Arctic

Dầu nhớt truyền nhiệt Mobil

 • Mobil Therm 603, 605

Dầu nhớt Động Cơ Mobil

 • MobilGard 1 SHC
 • MobilGard SHC
 • Mobil Delvac 

Dầu nhớt tuần hoàn mobil

 • Mobil DTE Oil Light  
 • Mobil DTE Oil Medium 
 • Mobil DTE Oil Heavy Medium
 • Mobil DTE Oil Heavy
 • Mobil Vacuoline 528, 533